Dignus.cz prezentuje účelný informační systém školky, jednoduchý online informační systém pro školky používají pracovníci v jeslích i dětských skupinách

Zpětný odkaz zdarma - Vložit sem článek zdarma!

Potřebný modul docházky zpracovaný společností Dignus je aplikovatelný jak na rodiče, jejich děti, tak na zaměstnance. Nepostradatelný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny je pohodlný pro uživatele, vyznačuje se vysokým stupněm ochrany. Užitečný Dignus informační systém školky byl vyroben pro zaměstnance v mateřské školce, nadřízené i rodiče dětí, při vychovávání dětí pozdvihuje spolupráci mezi vychovateli a rodiči. Systém Dignus informuje rodiče, můžou se do něj vkládat novinky, fotky, stejně tak můžete vložit i podklady pro fakturaci. Také se díky prověřenému, avšak lehce pochopitelnému systému může spočítat školné dle záznamů o docházce. Pro zaměstnance školních zařízení je informační systém školky přehledný například ve správě a evidenci a žádankách o dovolenou. Statistiky a sestavy jsou zpracovávány pro vedení školních zařízení.

Provozovatel školky si musí průběžně evidovat docházku, docházka dětí se proto musí zaznamenávat. Prověřený docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus zpracoval systém elektronického zaznamenání docházky za využití čipů anebo karet. Dignus zlehčuje administrativní úkony zaměstnanců, zároveň usnadní zaznamenávání chodu MŠ, dětské skupiny a také jeslí. Správce modulu Dignus před ostrým spuštěním program představí konkrétním zaměstnancům školního zařízení, vyřeší se pochopitelné primární potíže, na všechny otázky se dostane odpovědi.

Program bude uživatelsky přívětivý i pro ty, již se více podílejí na vzdělávání dětí než na práci s počítačem. Administrativa je v tomto programu minimalizována. Jednotlivé programy se v zašifrované úpravě předkládají školním zařízením nebo skupinám na míru, správa programu je tak zajištěna před vniknutím nepravých osob.

Odkazujte prosím na tento článek, tím ho podpoříte:
Email a IM
Webstránky
Fóra

Leave a Reply